Job

Vi er altid på udkig efter dygtige medarbejdere, som kan bidrage til at forbedre vores kvalitet og produktivitet.

Som plastproducerende virksomhed med fokus på ekstrudering af slanger, profiler og bånd er vi specielt interesseret i personer med plasterfaring, f.eks. plastmagere til vores produktion. Herudover er kendskab til LEAN disipliner en fordel.

Vores målsætning er også løbende at have minimum 2 plastmagerlærlinge under uddannelse og du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i en 4-årig uddannelse som plastmager.

For uopfordret ansøgninger beder vi dig om at udfylde følgende dokument og sende det på mail til job@kext.dk

GDPR

Vi gør opmærksom på, at Knudsen Extrusions personaleadministration i et vist omfang nødvendiggør indsamling, registrering, anvendelse og videregivelse af personoplysninger, og at personoplysninger behandles i overensstemmelse med sådanne almindelige formål.

Knudsen Extrusion behandler således CPR-nummer til entydig medarbejderidentifikation til brug for lønudbetaling, e-indkomstregistrering og skatteindeholdelse, desuden behandles oplysninger om ferie og fravær, om graviditet og barsel, om arbejdsrelateret transport, om arbejdsmæssige resultater, om arbejdsmiljømæssige emner, om tjenstlige forseelser m.v.

De nævnte oplysninger behandles på grundlag af de lovgivnings- og arbejdsretlige forpligtelser, der påhviler virksomheden. Oplysningerne opbevares så længe, som formålet med de enkelte kategorier tilsiger. Medarbejderen kan få indsigt i de oplysninger, som behandles, og er berettiget til at kræve forkerte oplysninger rettet. Klager over behandlingen af oplysninger kan, efter forgæves at have været forelagt virksomheden, indgives til Datatilsynet.

Knudsen Extrusion APS
Ny Esbjergvej 5
4720 Præstø
Danmark
Tlf: +45 55 99 15 30

Vores QMS er certificeret af DNV i henhold til
ISO 9001

FØDEVARESTYRELSENS Smileyrapporter