Materialer

I den daglige produktion forarbejder vi et bredt sortiment af termoplastiske polymerer, lige fra low cost materialer over tekniske plast til superpolymerer.

Nedenfor finder De en kort og præcis beskrivelse af egenskaberne for hovedparten af materialerne i vort sortiment.

Såfremt De har spørgsmål til disse materialer eller er interesseret i et materiale, der ikke er beskrevet her, er De velkommen til at kontakte os.

 

Beskrivelserne omfatter følgende materialer:

Polyamider
PA 11, PA 12, PA 6, PA Alloys

Fleksible polymerer
PUR, PEBA, TPE

Fluorpolymerer
PVDF, FEP, ETFE, PFA

Polyolefiner
LDPE, HDPE, EVA, PP

Andre
POM, PC, Cellulose, PSU, PVC

 

Polyamider

PA 11 (POLYAMID 11)

 

PA 11 har særdeles gode mekaniske egenskaber i et bredt temperaturinterval, modstår langvarige mekaniske påvirkninger uden tegn på udmattelse, og har god kemikalieresistens. Ved langvarig påvirkning af varmt vand undergår PA 11 ligesom andre polyamider hydrolytisk nedbrydning.

PA 11 er mindre stiv end PA 6. E-modulet er henholdsvis 1100 MPa og 2200 MPa. Ønskes fleksible typer er PA 11 bedre egnet end PA 6 og kan tilsættes større eller mindre mængder blødgørere.

PA 11 er mælkehvid som naturfarve, men umodificerede typer kan ved lav godstykkelse gå for at være semi-transparente.

PA 11 anvendes hovedsaglig til rør, slanger og kabler til applikationer lige fra fødevareindustrien over medicinal- til pneumatik og off-shoreindustrien. 

Karakteristika
- god kombination af styrke, stivhed og hårdhed
- høj slidstyrke
- god dimensionsstabilitet
- varmebestandig kontinuerligt op til 100°C og 
peaktemperaturer op til 140°C
- særdeles gode mekaniske egenskaber ned til -50°C
(bedre end PA 12)
- god kemikalieresistens
- begrænset vandoptagelse i forhold til andre PA typer

Arbejdsområde
-40°C til +100°C

Kemikalieresistens
Bestandig over for:
- olieprodukter, benzin, fedtstoffer, smøre- og
opløsningsmidler  som alkohol, ketoner, ester og ether
Ikke bestandig over for:
- mange syrer, stærke baser og oxidationsmidler
- klorbaserede produkter

UV- og vejrbestandighed
Angribes i nogen grad af UV, men er som standard stabiliseret vha. additiver.

Flammebestandighed
UL 94 klassificeringen er for standardtyper HB.

Fødevarekontakt
En række umodificerede typer er godkendt jf. europæiske regulativer, mens kun en enkelt type er godkendt jf. FDA.

 

PA 12 (POLYAMID 12)

 

PA 12, også kaldet Nylon 12, tilhører gruppen af polyamider. De er alle karakteriseret ved at indeholde et større eller mindre antal carbonatomer i deres molekylekæde. Generelt gælder reglen, at jo større antallet af carbonatomer er, jo lavere er smeltepunktet og vandoptagelsen.

For PA 12's vedkommende er smeltepunktet 177°C, mens vandoptagelse ligger på ca. 1%. Til sammenligning har PA 6 et smeltepunkt på 220°C og en vandoptagelse på 9-10%.

PA 12 har særdeles gode mekaniske egenskaber i et bredt temperaturinterval, modstår langvarige mekaniske påvirkninger uden tegn på udmattelse, og har god kemikalieresistens. Ved langvarig påvirkning af varmt vand undergår PA 12 ligesom andre polyamider hydrolytisk nedbrydning. Egenskaberne for PA 12 og "søster" materialet PA 11 er meget lig hinanden med kun mindre forskelle.

PA 12 er mindre stiv end PA 6. E-modulet er henholdsvis 1200 MPa og 2200 MPa. Ønskes fleksible typer er PA 12 bedre egnet end PA 6 og kan tilsættes op til ca. 15% blødgører.

PA 12 er mælkehvid som naturfarve.

PA 12 anvendes hovedsagligt til rør, slanger og kabler til applikationer lige fra fødevareindustrien, medicinal- til pneumatiskindustrien. 

Karakteristika
- god kombination af styrke, stivhed og hårdhed
- høj slidstyrke
- god dimensionsstabilitet
- varmebestandig kontinuerligt op til 100°C og kortvarige temperaturer op til 140°C
- god kemikalieresistens
- begrænset vandoptagelse i forhold til andre PA-typer

Arbejdsområde
-40°C til +100°C

Kemikalieresistens
Bestandig over for:
- olieprodukter, benzin, fedtstoffer, smøre- og opløsningsmidler som alkohol, ketoner, ester og ether
Ikke bestandig over for:
- mange syrer, stærke baser og oxidationsmidler
- klorbaserede produkter

UV- og vejrbestandighed
PA 12 angribes i nogen grad af UV, men er som standard stabiliseret vha. additiver.

Flammebestandighed
UL 94 klassificeringen er for standardtyper HB.

Fødevarekontakt
En række umodificerede typer er godkendt jf. europæiske regulativer.

 

 

PA 6 (POLYAMID 6)

 

PA 6, også kaldet Nylon 6, tilhører gruppen af polyamider. De er alle karakteriseret ved at indeholde et større eller mindre antal carbonatomer i deres molekylekæde. Generelt gælder reglen, at jo større antallet af carbonatomer er, jo lavere er smeltepunktet og vandoptagelsen.

For PA 6's vedkommende er smeltepunktet 220°C og vandoptagelsen på 9-10%. 

PA 6 har særdeles gode mekaniske egenskaber i et bredt temperaturinterval, modstår langvarige mekaniske påvirkninger uden tegn på udmattelse, og har god kemikalieresistens. Som følge af den høje vandoptagelse er dimensionsstabiliteten ringe for PA 6. Ved langvarig påvirkning af varmt vand undergår PA 6 ligesom andre polyamider hydrolytisk nedbrydning.

PA 6 er mere stiv end både PA 11 og PA 12 og særdeles velegnet til modificering med glasfibre og fyldstoffer for at få endnu stivere materialer.

PA 6 er mælkehvid som naturfarve.

PA 6 finder, som følge af sin lavere pris end PA 11 og PA 12 og særdeles gode mekaniske egenskaber, mange anvendelser inden for svær- og finindustrien, til fødevarekontakt, automobilindustrien og emballage- og husholdningsartikler.

Karakteristika
- god kombination af styrke, stivhed og hårdhed
- høj slidstyrke
- ringe dimensionsstabilitet
- varmebestandig kontinuerligt op til +80-100°C og kortvarige temperaturer op til 150°C
- god kemikalieresistens
- stor vandoptagelse i forhold til andre polyamider

Arbejdsområde
-40°C til +80-100°C (ved højere temperaturer og kontinuerlig drift kræves stabilisering).

Kemikalieresistens
Bestandig over for:
- olieprodukter, benzin, fedtstoffer, smøre- og opløsningsmidler som alkohol, ketoner, ester og ether
Ikke bestandig over for:
- mange syrer, stærke baser og oxidationsmidler
- klorbaserede produkter
- hydrolyse

UV- og vejrbestandighed
PA 6 nedbrydes af UV-lys, men er som standard stabiliseret vha. additiver.

Flammebestandighed
UL 94 klassificeringen er for standard typer HB.

Fødevarekontakt
En række umodificerede typer er godkendt jf. europæiske regulativer og FDA.

 

PA ALLOYS (POLYAMID ALLOYS)

 

For at optimere egenskaberne for polyamid 6 eller 6.6, som bl.a. er præget af en dårlig dimensionsstabilitet, tilbydes en række polyamid alloys. Disse alloys er typisk opbygget med en grundstamme af PA 6 eller PA 6.6 og forskellige additiver eller andre polymere for at forbedre egenskaberne.

Det er ikke muligt at skematisere egenskaberne på linie med andre materialebeskrivelser, som forefindes i denne sektion.

Fleksible polymerer

PUR (POLYURETHAN)

 

PUR er en fællesbetegnelse for en gruppe af materialer, der er karakteriseret ved at indeholde urethanbindinger. PUR fås som hærdeplast, celleplast, klæbestof, fugemasse og traditionel termoplast. I det følgende vil vi koncentrere os om termoplast.

Der er to kategorier af termoplastiske polyurethaner (TPU), ester eller ether. De etherbaserede typer er mere hydrolyse- og kemikaliebestandige end ester typerne. Endvidere er de etherbaserede typer mere transparente end ester typer.

PUR (TPU) anvendes blandt andet til pneumatiske slanger og spiraler.

Karakteristika
- god styrke og fleksibilitet
- stor slidstyrke
- uændrede egenskaber ved temperatur ned til -50°C
- god resistens over for ozon
- god elastisk hukommelse
- glansfuld overflade

Arbejdsområde
-50°C til +60°C

Kemikalieresistens
Bestandig over for:
- olier og en række forskellige kemikalier
Ikke bestandig over for:
- stærke syrer, baser og opløsningsmidler
- esterbaseret PUR har dårlig bestandighed over for hydrolyse, og anbefales derfor ikke til kontakt med vand

UV- og vejrbestandighed
PUR er ikke resistent overfor UV, men kan stabiliseres med additiver.

Flammebestandighed
PUR er ikke flammebestandig (klassificeret som HB jf. UL 94).

Fødevarekontakt
FDA godkendte ether typer er tilgængelige på markedet.

 

PEBA (POLY-ETHER-BLOCK-AMID)

 

PEBA er et copolymerisat af polyamid (hårdt segment) og polyether (fleksibelt segment). Ved at ændre på forholdet mellem polyamid og polyether er det muligt at ændre på materialets egenskaber; jo mere polyamid typen indeholder, jo stivere bliver produktet og omvendt jo mere polyether jo mere fleksibelt.

Populært sagt er PEBA en fleksible polyamid uden brug af blødgører.

PEBA fås med en overfladehårdhed fra shore D 25 (75 A) til D 72, med et smeltepunkt fra henholdsvis 133°C til 174°C. Vandoptagelsen er på niveau med PA 12, dvs. ca. 1%.

Farven på PEBA er afhængig af typen. De blødeste typer er semi-transparente, men ikke så glansfulde som PUR, mens de stivere typer er mælkehvide som naturfarve.

PEBA anvendes hovedsagligt som alternativ til PUR til fleksible slanger pga. uændrede, mekaniske egenskaber over temperaturinterval fra -40°C til +80°C.

Karakteristika
- fleksibel (ingen ændring med tid, da flygtige blødgørere ikke er anvendt)
- uændrede mekaniske egenskaber over bredt temperaturinterval
- god slagstyrke også ved lave temperaturer
- god dimensionsstabilitet
- god kemikalieresistens
- bevarer sine mekaniske egenskaber 

Arbejdsområde
-40°C til +80°C (afhængig af type)

Kemikalieresistens
Bestandig over for:
- mineralolier, benzin og andre upolære stoffer
- ozon
Ikke bestandig over for:
- polære stoffer (kvælder)

UV- og vejrbestandighed
PEBA angribes i nogen grad af UV, men flere typer er som standard stabiliseret vha. additiver.

Flammebestandighed
PEBA er jf. UL 94 klassificeret HB.

Fødevarekontakt
Enkelte typer er godkendt til fødevarekontakt.

 

TPE (TERMOPLASTIK ELASTOMER)

 

Termoplastiske elastomerer er en gruppe af materialer, hvis egenskaber på en række områder er gummiagtige. Til forskel fra gummi, som skal vulkaniseres, kan TPE forarbejdes ved brug af traditionelle termoplastiske processer, såsom sprøjtestøbning og ekstrudering.

De termoplastiske elastomer inddeles normalt i fem grupper:

 • Styrenbaserede TPE
 • Olefinbaserede TPE 
 • Urethanbaserede TPE (TPU) 
 • Esterbaserede TPE 
 • Amidbaserede TPE 

De Styrenbaserede TPE'er anvendes hovedsaglig til sprøjtestøbning og som klæbestoffer. S-TPE er karakteriseret ved at have god fleksibilitet ved lave temperaturer og lave hårdheder med begrænset kemikalieresistens og varmebestandighed.

De Olefinbaserede TPE'er (hovedsaglig EPDM-gummi) anvendes i stor udstrækning til bil- og sportsindustrien, samt til ekstruderede profiler og lister. O-TPE har god mekanisk styrke, kan anvendes inden for et bredt temperaturinterval (-40°C til +100°C), har god bestandighed over for ozon og kan uden risiko anvendes udendørs bl.a. pga. god UV-resistens. 

De Urethanbaserede TPE'er er beskrevet i afsnittet om Termoplastisk Polyurethan (PUR).

De Esterbaserede TPE'er er mere kostbare end de tre før nævnte grupper og anvendes typisk, hvor man har brug for god kemikalieresistens bl.a. over for benzin, olier og aromatiske opløsningsmidler. E-TPE er stivere end både S-, O-, og U-TPE'erne og har en ringe resistens over for koncentrerede syrer og baser.

De Amidbaserede TPE'er er beskrevet i afsnittet om Polyether-Block-Amid (PEBA)

Fluor-
polymerer

PVDF (POLY-VINYLIDEN-FLUORID)

 

PVDF er et termoplastisk, delkrystalinsk materiale, som blandt andet er kendetegnet ved sin meget store renhed samt særdeles gode mekaniske egenskaber, der er bedre end alle andre polymerer i fluor-familien. Til gengæld ligger PVDF's termiske egenskaber i den lave ende i fluorpolymerfamilien. 

PVDF har normalt en hvid naturfarve.

PVDF fås som både homopolymer og copolymer. Homopolymeren er stivere end copolymeren.

PVDF anvendes hovedsageligt, hvor der stilles krav til en kombination af høj kemikalieresistens, mekanisk styrke og termiske belastninger. Ofte kan PVDF med fordel anvendes i stedet for PTFE eller PFA, idet de mekaniske egenskaber for PVDF er fuldt tilstrækkelige, og pris og vægt er lavere.

Karakteristika
- særdeles gode mekaniske egenskaber (slagstyrke, trækstyrke, stivhed, etc.)
- særdeles god kemikalieresistens
- bestandig over for hydrolyse (påvirkes ikke af fugt)
- god slidstyrke kombineret med meget lav friktion
- meget stor renhed i materialet
- stor ældningsresistens
- varmebestandig
- UV-resistent
- gode dielektriske egenskaber

Arbejdsområde
-30°C til +140°C for homopolymer og lidt lavere max. temperatur for copolymer.

Kemikalieresistens
Bestandig over for:
- de fleste mineralske og organiske syrer, oxiderende miljøer, kulbrinter, alkoholer og halogene opløsningsmidler.
Ikke bestandig over for:
- fluor, varm svovlsyre, varme konc. alkalier og opløsningsmidler som acetone ethylacetat, hvor PVDF kvælder op.

UV- og vejrbestandighed
PVDF er meget bestandig over for ældning i f.eks. UV-lys.

Flammebestandighed
PVDF har meget gode selvslukkende egenskaber. Er klassificeret jf. UL 94 som V0.

Fødevarekontakt
Som følge af sin høje renhed kan PVDF anvendes til kontakt med fødevarer og til medicinske anvendelser. Der forefindes FDA og USP Class VI godkendte typer på markedet.

 

FEP (TETRAFLUORETHYLEN-HEXAFLUOR-PROPYLEN)

 

FEP er en copolymer af tetrafluorethylen og hexafluorpropylen. FEP er et interessant prisalternativ til PTFE, idet FEP stort set har identiske egenskaber med PTFE. FEP er dog mere fleksibel og har en begrænset anvendelsestemperatur i forhold til PTFE, som kan anvendes i området -270°C til +260°C .

FEP er transparent som naturfarve.

FEP anvendes hovedsageligt, hvor der stilles krav til en kombination af høj kemikalieresistens, fleksibilitet og termiske belastninger. Ofte kan FEP med fordel anvendes i stedet for PTFE eller PFA.

Karakteristika
- gode mekaniske egenskaber
- særdeles god kemikalieresistens
- bestandig over for hydrolyse (påvirkes ikke af fugt)
- lav friktionskoefficient
- stor ældningsresistens
- varmebestandig
- UV-resistent
- fremragende elektriske egenskaber

Arbejdsområde
-40°C til +205°C

Kemikalieresistens
FEP er bestandig over for de fleste typer kemikalier i et stort temperaturspektrum.

UV- og vejrbestandighed
FEP er bestandig over for ældning i f.eks. UV-lys.

Flammebestandighed
FEP har meget gode selvslukkende egenskaber og fås som V0 klassificeret type jf. UL94.

Fødevarekontakt
FEP kan anvendes til kontakt med fødevarer. FDA og typer godkendt efter europæiske regulativer er tilgængelige på markedet, samt typer godkendt til medicinsk anvendelse jf. USP Class VI.

 

ETFE (ETHYLEN- TETRAFLUORETHYLEN)

 

ETFE er en copolymer af ethylen og tetrafluorethylen. ETFE er et velegnet, prisbilligt alternativ til PTFE, idet det stort set har identiske egenskaber med PTFE.

ETFE har en begrænset anvendelsestemperatur i forhold til PTFE, der kan anvendes i området -270°C til +260°C .

ETFE har normalt en mælkehvid naturfarve.

ETFE anvendes hovedsageligt, hvor der stilles krav til en kombination af høj kemikalieresistens, stivhed og termiske belastninger. Ofte kan ETFE med fordel anvendes i stedet for PTFE eller PFA.

Karakteristika
- gode mekaniske egenskaber
- særdeles god kemikalieresistens
- bestandig over for hydrolyse (påvirkes ikke af fugt)
- lav friktionskoefficient
- stor ældningsresistens
- varmebestandig
- UV-resistent
- fremragende elektriske egenskaber

Arbejdsområde
-100°C til +150°C

Kemikalieresistens
ETFE er bestandig over for de fleste typer kemikalier i et stort temperaturområde.

UV- og vejrbestandighed
ETFE er bestandig over for ældning i f.eks. UV-lys.

Flammebestandighed
ETFE har meget gode selvslukkende egenskaber og klassificeret som V0 jf. UL 94.

Fødevarekontakt
Ingen information tilgængelig.

 

PFA (TETRAFLUORETHYLEN-HEXAFLUOR-PROPYLEN)

 

Med egenskaber tæt på PTFE er PFA et velegnet, prisbilligt alternativ til PTFE. PFA har bedre mekaniske egenskaber end FEP ved temperaturer over +150°C.

Den maksimale anvendelsestemperatur for PFA er på niveau med PTFE, som kan anvendes i området op til +260°C .

PFA har normalt en mælkehvid naturfarve.

PFA anvendes hovedsageligt, hvor der stilles krav til en kombination af høj kemikalieresistens, fleksibilitet og termiske belastninger. PFA kan med fordel anvendes i stedet for PTFE.

Karakteristika
- gode mekaniske egenskaber
- særdeles god kemikalieresistens
- bestandig over for hydrolyse (påvirkes ikke af fugt)
- lav friktionskoefficient
- stor ældningsresistens
- varmebestandig
- UV-resistent
- fremragende elektriske egenskaber

Arbejdsområde
-40°C til +250°C

Kemikalieresistens
PFA er bestandig over for de fleste typer kemikalier i et stort temperaturspektrum.

UV- og vejrbestandighed
PFA er bestandig over for ældning i f.eks. UV-lys.

Flammebestandighed
PFA har meget gode selvslukkende egenskaber og klassificeret som V0 jf. UL 94.

Fødevarekontakt
FDA og typer godkendt efter europæiske regulativer er tilgængelige på markedet.

Polyolefiner

LDPE (LOW DENSITY POLYETHYLEN)

 

LDPE tilhører gruppen af termoplastiske materialer (commodities), som går under betegnelsen polyolefiner, der også indbefatter HDPE, EVA og PP. 

LDPE er forholdsvist blødt og fleksibelt kombineret med en høj slagsejhed. LDPE er mælkehvid som naturfarve.

LDPE er et prisbilligt materiale, som på grund af sine gode mekaniske og kemiske egenskaber inden for et vist temperaturområde, finder anvendelse lige fra sværindustrien over fødevare- til medicinalindustrien.

Karakteristika
- særdeles god slagsejhed
- lav (ingen) vandabsorption
- gode barriereegenskaber
- velegnet til kontakt med fødevarer
- gode mekaniske egenskaber ved lave temperaturer
- god resistens over for kemikalier ved temperaturer < 50°C
- bestandig over for hydrolyse

Arbejdsområde
-50°C til +60°C

Kemikalieresistens
LDPE er bestandig over for:
- de fleste vandige opløsninger af salte, syrer og baser.
LDPE er ikke bestandig over for:
- stærkt oxiderende kemikalier (salpetersyre, olium og halogener)
- de fleste kemikalier ved temperaturer > 60°C

UV- og vejrbestandighed
LDPE er ikke bestandig over for UV, men kan stabiliseres vha. additiver.

Flammebestandighed
LDPE er let antændelig og brænder gerne.

Fødevarekontakt
LDPE kan anvendes til kontakt med fødevarer. FDA og typer godkendt efter europæiske regulativer er tilgængelige på markedet.

 

HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLEN)

 

HDPE tilhører gruppen af termoplastiske materialer (commodities), som går under betegnelsen polyolefiner, som også indbefatter LDPE, EVA og PP.

HDPE er stivere og stærkere end LDPE, men med en ringere slagsejhed. HDPE har gode friktionsegenskaber og slidstyrke. Dette gælder især typer med en molekylevægt over middel, som ofte går under betegnelsen HMW-PE eller VHMW-PE. UHMW-PE, som har en molekylevægt, der ligger over de to før nævnte typer, kan ikke forarbejdes med traditionelt ekstruderings- eller sprøjtestøbeudstyr, men skal stangekstruderes eller pressestøbes.

HDPE er mælkehvid som naturfarve.

HDPE er et prisbilligt materiale, som på grund af sine gode mekaniske og kemiske egenskaber, inden for et vist temperaturområde, finder anvendelse fra sværindustri til fødevare- og medicinalindustri.

Karakteristika
- gode mekaniske egenskaber (-50°C til +70°C)
- lav friktion
- god slidstyrke
- lav (ingen) vandabsorption
- gode barriereegenskaber
- velegnet til kontakt med fødevarer
- god resistens over for kemikalier ved temperaturer < 60°C
- bestandig over for hydrolyse

Arbejdsområde
-50°C til +70°C

Kemikalieresistens
HDPE er bestandig over for:
- de fleste vandige opløsninger af salte, syrer og baser.
HDPE er ikke bestandig over for:
- stærkt oxiderende kemikalier (salpetersyre, olium og halogener)
- de fleste kemikalier ved temperaturer > 60°C

UV- og vejrbestandighed
HDPE er ikke bestandig over for UV, men kan stabiliseres vha. additiver.

Flammebestandighed
HDPE er let antændelig og brænder gerne.

Fødevarekontakt
HDPE kan anvendes til kontakt med fødevarer. FDA og typer godkendt efter europæiske regulativer er tilgængelige på markedet.

 

EVA (ETHYLEN-VINYL-ACETAT)

 

EVA tilhører gruppen af termoplastiske materialer (commodities), som går under betegnelsen polyolefiner, der også omfatter LDPE, HDPE og PP.

EVA er en copolymer af ethylen og vinylacetat (VA) og fås med varierende mængder af VA, fra ca. 5% til 40%. Ved at ændre på mængden af VA kan materialets egenskaber justeres og gøres mere eller mindre elastiske. Typer med højt VA-indhold er kendetegnet ved et meget lavt smeltepunkt og anvendes hovedsageligt som klæbestoffer. 

EVA med lavt VA-indhold er i sin naturfarve mælkehvid, mens en stigende mængde VA-koncentration giver mere transparente produkter.

EVA, og "søster-materialerne" EBA og EMA, anvendes i stigende grad som alternativer til blød PVC inden for den medicinske industri, men EVA finder også stor anvendelse inden for fødevare og legetøj (strygeperler til børn).

Karakteristika
- god slagsejhed og brudforlængelse
- lav (ingen) vandabsorption
- velegnet til kontakt med fødevarer
- gode mekaniske egenskaber ved lave temperaturer
- god resistens over for kemikalier ved temperaturer < 50°C
- bestandig over for hydrolyse
- høj friktion (typer med højt VA-indhold)

Arbejdsområde
-50°C til +40°C

Kemikalieresistens
EVA er bestandig over for:
- næsten alle organiske opløsningsmidler og kemikalier
- hydrolyse
EVA er ikke bestandig over for:
- stærkt oxiderende kemikalier (salpetersyre, olium og halogener)
- de fleste kemikalier ved temperaturer > 60°C

UV- og vejrbestandighed
EVA er ikke bestandig over for UV, men kan stabiliseres vha. additiver.

Flammebestandighed
EVA er let antændelig og brænder gerne.

Fødevarekontakt
EVA kan anvendes til kontakt med fødevarer. Typer godkendt efter europæiske regulativer er tilgængelige på markedet.

 

PP (POLYPROPYLEN)

 

PP tilhører gruppen af termoplastiske materialer (commodities), som går under betegnelsen polyolefiner, der også omfatter LDPE, HDPE og EVA. 

PP er stivere end HDPE og bevarer de mekaniske egenskaber ved høje temperaturer til forskel fra HDPE.

PP har en god balance mellem termiske, kemiske og mekaniske egenskaber, der giver et alsidigt produkt med mange anvendelsesmuligheder. 

PP opdeles normalt i 3 hovedgrupper:

 • PP-H (homopolymer)
 • PP-C (copolymer med 2-5% ethylen) 
 • PP-R (Random copolymer) 

PP-H, som udgør den største del af verdensforbruget, er stivere end de andre typer PP. PP-H kan anvendes ved højere temperaturer end PP-C, men bør ikke anvendes ved temperaturer under 0°C pga. ringe slagstyrke. PP-H er som naturfarvet mælkehvid. Er kommercielt tilgængelig i fyldte typer med kridt, glas og andre fyldstoffer. 

PP-C, som udgør ca. 20% af verdensforbruget, er mere transparent, sejere og mere fleksibel, men med en lavere temperaturresistens end PP-H. Er kommercielt tilgængelig i fyldte typer med kridt, glas og andre fyldstoffer.

PP-R er den mest transparente type, men også den mest kostbare og anvendes hovedsagligt til emballageformål.

PP er et prisbilligt materiale, som på grund af sine gode mekaniske og kemiske egenskaber inden for et vist temperaturområde, finder anvendelse fra sværindustri over fødevarer- til medicinalindustri.

Karakteristika
- gode mekaniske egenskaber
- høj udmattelsesstyrke
- lav (ingen) vandabsorption
- gode barrieregenskaber over for vand og fugt
- velegnet til kontakt med fødevarer
- god resistens over for kemikalier ved temperaturer < 60°C
- bestandig over for hydrolyse
- begrænset anvendelse ved temperaturer under 0°C 
- begrænset UV-resistens (kræver stabilisering)

Arbejdsområde
0°C til +70°C (begrænset anvendelse under 0°C)

Kemikalieresistens
PP er bestandig over for:
- de fleste vandige opløsninger af salte, syrer og baser samt alkohol og enkelte olier
PP er ikke bestandig over for:
- oxiderende kemikalier (salpetersyre, olium og halogener) samt kulbrinter som forårsager kvældning
- de fleste kemikalier ved temperaturer > 60°C.

UV- og vejrbestandighed
PP er ikke bestandig over for UV, men kan stabiliseres vha. additiver.

Flammebestandighed
PP er let antændelig og brænder gerne.

Fødevarekontakt
PP kan anvendes til kontakt med fødevarer. FDA og typer godkendt efter europæiske regulativer er tilgængelige på markedet.

Andre

POM (POLYOXYMETHYLEN)

 

POM er en delkrystallinsk termoplast. I POM kombineres en række egenskaber såsom stivhed, hårdhed, styrke og dimensions- og formbestandighed ved forhøjet temperatur.

POM fås både som homopolymer og copolymer.

POM anvendes i stort omfang til emner, hvor gode mekaniske egenskaber kræves i kombination med lav friktion og høj slidstyrke, f.eks. tandhjul, glidelejer og -skinner.

Karakteristika
- god kombination af styrke, stivhed og hårdhed
- lav friktion og høj slidstyrke
- varmebestandig
- dimensionsstabilt
- god kemisk resistens
- nem at rengøre

Arbejdsområde
Max. 100°C i luft og 80°C i vand for copolymer.
Max 85°C i luft og 60°C i vand for homopolymer.

Kemikalieresistens
POM er bestandig over for:
- de fleste kulbrinter og baser
POM er ikke bestandig over for:
- syrer
- hydrolyse (vand > 60°C for homopolymeren og > 80°C for copolymeren).

UV- og vejrbestandighed
POM er ikke UV-stabilt, men kan stabiliseres med bl.a. carbon black.

Flammebestandighed
POM er mindre flammebestandig end f.eks. PA og PET. POM lugter af formaldehyd, når det brænder.

Fødevarekontakt
FDA godkendte typer er tilgængelige på markedet. Man bør dog være opmærksom på, at der kan være fri formaldehyd i POM.

 

PC (POLYCARBONAT)

 

PC er en amorf termoplast, der er meget slagfast og nærmest må betragtes som brudsikker. PC tåler både kulde og varme og bliver således ikke sprød i kulde eller blød i varme inden for et relativt bredt temperaturinterval.

PC er af natur transparent. 

PC anvendes blandt andet til lysarmaturer og beholdere til vand, olie og visse kemikalier.

Karakteristika
- ekstrem høj slagsejhed, selv ved lave temperaturer
- dimensionsstabilt og varmebestandigt
- transparent (lysgennemgang 85-90%)
- god elektrisk isoleringsevne
- høj stivhed
- normalt bedre slagstyrke end PMMA
- god resistens over for trykpåvirkninger

Arbejdsområde
Max. 120°C (max. 60°C varmt vand)

Kemikalieresistens
PC er bestandigt over for:
- vand ved temperaturer under 60°C. Temperaturer herover vil angribe og nedbryde PC (hydrolyse)
- fortyndede syrer, almindelige olieprodukter, alkohol og alifaliske kulbrinter
PC er ikke bestandigt over for:
- stærke opløsningsmidler og baser (bl.a. klor)

UV- og vejrbestandighed
UV stråler nedbryder PC over en længere periode, men stabiliserede typer er tilgængelige på markedet.

Flammebestandighed
Begrænset bestandighed uden tilsætning af brændhæmmende additiver.

Fødevarekontakt
FDA-godkendte typer er tilgængelige på markedet

 

CELLULOSE

 

Celluloseplast er en gruppe af amorfe termoplaster, hvoraf de 3 vigtigste typer er:

 • CA (celluloseacetat)
 • CAB (celluloseacetatbutyrat)
 • CAP (celluloseacetatpropionat 

Karakteristisk for dem alle er, at de er lette at forarbejde, har høj transparens, gode indfarvningsmuligheder samt har høj stivhed og sejhed. CAB og CAP har bedre dimensionsstabilitet og større sejhed end CA. CAP overgår CAB hvad angår hårdhed, trækstyrke og stivhed.

Få plastmaterialer tilbyder samme brede spektrum i udseende som celluloseplasterne. De forekommer i en nærmest ubegrænset vifte af farver og kulører, både som transparente og ugennemsigtige farver med effekter som perlemor, metalliske eller spraglede overflader.

Karakteristika
- god kombination af styrke, stivhed og hårdhed
- stor sejhed
- varmebestandig afhængig af type
- dimensionsstabilitet
- acceptabel kemisk resistens

Arbejdsområde
-50°C til 60-115°C (afhængig af type). CA bliver sprød ved temperaturer under 0°C.

Kemikalieresistens
Celluloseplasterne opløses eller kvælder i kontakt med en række opløsningsmidler såsom alkoholer, estere, ketoner, aromatiske og chlorerede hydrocarboner, samt stærke syrer og baser.

UV- og vejrbestandighed
CA er ikke UV-stabilt, men kan stabiliseres med bl.a. carbonblack.

Flammebestandighed
Celluloseplasterne er let antændelige.

Fødevarekontakt
Fødevaregodkendte typer er tilgængelige på markedet

 

PSU (POLYSULFON)

 

PSU er en amorf termoplast, der er let gullig, men stadigvæk transparent. PSU anvendes i stort omfang til medicinske produkter og inden for fødevareindustrien.

Karakteristika
- god styrke og stivhed
- varmebestandig
- god kemisk resistens
- hydrolysebestandig
- resistent over for gentagne sterilisationer

Arbejdsområde
-100°C til 150°C (max. 140°C i vanddamp). 

Kemikalieresistens
PSU er bestandig over for:
- syrer, baser, saltopløsninger, mineralske olier og en række rengørings- og vaskemidler selv ved forhøjede temperaturer.
PSU er ikke bestandig over for:
- organiske opløsningsmidler som ketoner og chlorerede og aromatiske kulbrinter.

UV- og vejrbestandighed
PSU er følsom over for sollys, men kan stabiliseres med bl.a. carbonblack. PSU påvirkes ikke af røntgen og gammastråler.

Flammebestandighed
God bestandighed.

Fødevarekontakt
FDA-godkendte typer er tilgængelige på markedet.

 

PVC (POLYVINYLCHORID)

 

PVC er en amorf og derfor transparent termoplast. PVC fremstilles som homopolymer eller som kompound, og ved tilsætning af additiver kan man opnå en nærmest ubegrænset mængde af egenskaber.

Hård PVC er kendetegnet ved sin styrke og fremragende kemikaliebestandighed. Som følge af de store muligheder for at variere sammensætningen af PVC-kompound, er spektret af egenskabsvariationer meget bredt.

Fælles for alle typer PVC er deres forholdsvis ringe varmebestandighed.

Karakteristika
Afhængig af type

Arbejdsområde
~ 0°C til 50-70°C (afhængig af additiver tilsat)

Kemikalieresistens
PVC er bestandig over for:
- de fleste syrer og baser og en række andre kemikalier
PVC er ikke bestandig over for:
- opløsningsmidler

UV- og vejrbestandighed
PVC er ikke vejrbestandig, men kan stabiliseres med additiver for at forbedre denne egenskab.

Flammebestandighed
Afhængig af type.

Fødevarekontakt
-

Knudsen extrusion aps
Ny Esbjergvej 5
4720 Præstø
Danmark
Tlf: +45 55 99 15 30

Vores QMS er certificeret af DNV i henhold til
ISO 9001

FØDEVARESTYRELSENS Smileyrapporter